Zwembaden – eerst zelfde vlieghoogte, dan gezamenlijke organisatie 

 In de oriënterende raad van 20/04 wordt ons gevraagd in te stemmen met het nemen van een principebesluit om de 3 gemeentelijke openlucht zwembaden (Valthermond, Exloo en Nieuw-Buinen) onder te brengen in 1 organisatie. Daarbij wordt 2017 verder gebruikt om dit verder uit te werken in een bedrijfsplan om het daarna ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Hiervoor zal 54.000 euro beschikbaar gesteld worden en deze zal ten laste van de post beleidsintensivering gebracht worden.
 De eerste indruk bij het lezen van de aangeleverde stukken is al snel om te kiezen voor de optie van 1 organisatie met daarin 3 zwembaden. Financieel levert dat namelijk vooralsnog het meeste op. Echter als rode draad loopt zwembad De Zwaoi uit Valthermond in positieve zin door de stukken. De Zwaoi die de laatste jaren het succesvolst van de 3 baden is, heeft aangetoond dat privatisering prima werkt en daarom mogen zij van Gemeentebelangen dan ook hier geen nadeel van ondervinden! Vorige week hebben we met enkele bestuursleden van De Zwaoi hierover van gedachten gewisseld.

 Zij bevestigden ons beeld om vooral positief kritisch te kijken naar deze optie en maken zich grote zorgen. De laatste 3 jaar hebben zij door een enorme inzet van vrijwilligers op dit moment een grote voorsprong op de andere 2 zwembaden en een enorme bezuiniging bewerkstelligd (van 200.000 euro subsidie naar 50.000 euro). In tegenstelling tot de andere 2 zwembaden is er veel aan duurzaamheid, efficiëntere bedrijfsvoering en andere bezuinigingen gedaan.

 Op dit moment is de noodzaak in Valthermond dan ook even minder aanwezig omdat ze goed draaien en er een degelijke organisatie olv een prima bestuur staat. Als geen ander weten ze ook dat dit een momentopname is en begrijpen het initiatief om te komen tot één gemeenschappelijke aanpak wel degelijk. Dit levert mogelijk een efficiëntere organisatie op ipv de verdeeldheid/verschillende werkwijzen die nu gehanteerd worden.

 Volgens het bestuur zou het goed zijn om de zwembaden in Exloo en Nieuw-Buinen eerst een zelfde traject te laten lopen als in Valthermond om daarna pas de boel bij elkaar te brengen. Maar dan wel via de geleidelijke weg. Groei binnen bijvoorbeeld max. 2 jaar naar elkaar toe waarna een fusie volgt en de 3 zwembaden kunnen blijven voortbestaan.

Onder risico’s lees je in de stukken dan ook terecht dat er veel aandacht moet zijn voor het proces en de verschillende belangen en dat daarom het personeel en andere betrokkenen meegenomen moeten worden in het proces. Belangrijk(!!) omdat het qua bedrijfsvoering vooral het laatste jaar erg onrustig is geweest onder het personeel van de zwembaden! En wat te denken van de salarissen! In een deze week door de penningmeester van De Zwaoi gestuurde mail aan de raad werd dit onder andere ook nog eens vermeld. 

 Een ander belangrijk punt is voor GB de genoemde 54.000 euro bestemd voor het maken van een bedrijfsplan. Wij vinden de 44.000 euro voor de projectleider, 5.000 voor notariskosten en 5.000 voor juridisch advies veel geld en een discussie waard. We vragen ons af of we zelf geen jurist en een projectleider in het gemeentehuis hebben om deze klus (uitwerken van het bedrijfsplan samen met werkgroep bestaande uit afvaardiging 3 zwembaden) te klaren.  

 De Zwaoi is ontstaan/gestart door een groep enthousiaste vrijwilligers. Omdat hún privatisering werkt moet dit nu ook even snel in Exloo en Nieuw-Buinen gebeuren. Tenminste zo voelt het. Dat klinkt volgens ons net even te simpel want staat er al een soortgelijke groep bij die andere baden klaar? Als dat niet het geval zal dit niét gaan werken! Zij zijn nml de succesformule! 

 Al met al komt voor GB de vermelde ingangsdatum van die nieuwe organisatie die gepland staat op 01-01-2018 absoluut veel te vroeg. Onze voorkeur gaat eerst uit naar een voorlopige voortzetting op de huidige manier van De Zwaoi en het voorlopig onderbrengen van de Leewal en De Buinerstreng in 1 organisatie en hen eerst eenzelfde traject als Valthermond te laten lopen. Met andere woorden 2 organisaties zoals ook in het rapport van bureau Tien is opgenomen. Daarna zou de realisatie van 3 zwembaden in 1 organisatie opnieuw bekeken en gerealiseerd kunnen worden.

 Unaniem was de raad van mening dat de 3 baden onder te brengen in 1 organisatie nu nog te vroeg komt. Wethouder Frits Alberts concludeerde dat de optie voor één organisatie wat hem betreft nog steeds overeind staat. ,,Maar het heeft tijd nodig voor je samen verder kunt gaan.” Het thema krijgt als bespreekstuk een vervolg op de volgende raadsvergadering.