Witte rook

Gemeentebelangen, CDA en D66 hebben in Borger-Odoorn een coalitieakkoord gesloten. Het is voor het eerst in jaren dat de PvdA niet in het college is vertegenwoordigd.

Formateur Douwe Oosterveen uit Zuidwolde is erg tevreden met dit resultaat. Volgens Oosterveen is de samenstelling van het college een vertaling van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Gemeentebelangen, met 9 zetels de grootste partij in Borger-Odoorn, levert twee wethouderskandidaten, Freek Buijtelaar en Ton Souverein. Frits Alberts is kandidaat-wethouder voor het CDA en Albert Trip namens D66. Deze vier heren zullen woensdag 23 van april worden beedigd. De wethouders bezetten gezamenlijk drie fulltime eenheden. Borger-Odoorn had drie wethouders en dat worden er dus vier. Toch kost dat geen extra geld, want Souverein en Trip gaan in deeltijd werken. In het akkoord is ook een globale portefeuilleverdeling opgenomen. Het coalitieakkoord wordt donderdag naar de gemeenteraad gestuurd en is dan ook openbaar. Tot die tijd houdt de formateur zich op de vlakte met de opmerking, ‘Het nieuwe college gelooft in de eigen kracht en de energie van de samenleving.’
Het waren gesprekken in een goede sfeer waarbij op constructieve wijze een mooi coalitieprogramma is opgesteld. De hoofdlijn van dat programma is bestuurlijke vernieuwing, een nieuwe manier van besturen waarbij inwoners, organisaties, bedrijven en instellingen vroegtijdig worden betrokken bij het beleid van de gemeente. Door het wethouderschap van twee van onze huidige raadsleden zal er ook een verschuiving plaatsvinden in de fractie, want eenmaal wethouder ben je raadslid af. Dit houdt in dat Gina Jansen uit Odoorn en Johan Nijmeijer uit Borger de fractie zullen versterken als raadslid. Daarnaast zal Jan Vos uit Valthe de rol van fractie-assistent op zich nemen. Binnenkort zal duidelijk worden wie precies welke portefeuilles op zich zal nemen en hoe de taken in de fractie zullen worden verdeeld. Zodra daar een compleet overzicht van is zult u dat hier, op onze website, kunnen lezen. Zodra er meer nieuws is, leest u dat uiteraard hier.