Toespraak BALV

Laat ik beginnen met jullie te bedanken voor het vertrouwen. Vandaag ben ik in de positie om terug te kijken en vooruit te kijken, vanuit dezelfde rol: als lijsttrekker van Gemeentebelangen Borger-Odoorn.

In 2014 mocht ik het stokje overnemen van Greta. In de vier jaar dat ik bij haar als fractielid heb meegelopen heb ik veel geleerd wat in de afgelopen vier jaar meer dan eens goed van pas is gekomen. Toen jullie in 2013 de kandidatenlijst vaststelden, kreeg ik als nieuwbakken lijsttrekker ook de mogelijkheid jullie kort toe te spreken. Toen sloot ik af met het gedicht De ceder van Han Hoekstra. Een grote loofboom die volgens de dichter werkelijk bestond in zijn kleine Amsterdamse achtertuin.

‘geen macht ter wereld kan mijn droombeeld drillen, ik heb een ceder in mijn tuin geplant’

De beeldspraak van de boom in de Amsterdamse achtertuin, het durven te dromen van en geloven in dat het beter kan, dat er meer mogelijk is, dat heeft ons handelen als fractie in de afgelopen periode gekleurd. We hebben als Gemeentebelangen in 2014 de bestuursverantwoordelijkheid op ons genomen die bij ons past. We hebben op basis van ons verkiezingsprogramma een coalitieakkoord gesloten met het CDA en D66 en hebben in de afgelopen vier jaar keihard gewerkt aan een beter Borger-Odoorn. We begonnen daar waar we moesten beginnen: de basis op orde krijgen. Een stevig fundament bouwen waarop vernieuwing en verbetering mogelijk is. Dat hebben we gedaan onder stuurmanskunsten van onze wethouder financiën. Ton bedankt! Die loofboom zou zonder jouw inzet niet voldoende water hebben gekregen om tot groei te komen.
In de afgelopen twee jaar hebben we gezien dat het zorgvuldig water geven van de eerste twee jaar zijn eerste vruchten af heeft geworpen. Voor het eerst in decennia een investering op wegenonderhoud: in twee jaar drie miljoen voor de asfaltwegen. Elke inwoner merkt zo’n investering. Investering in het dorpsplein in Buinerveen. Een plan opgesteld door inwoners van Buinerveen, in deze collegeperiode is voor dat plan geld beschikbaar gemaakt en wordt nu gerealiseerd. In de komende jaren worden alle wegen die onderhoud nodig hebben voorzien van onderhoud. Ook onze fietspaden, ook de wandelpaden. Zodat Borger-Odoorn toegankelijk is voor iedereen, jong en oud.

We hebben meer starterswoningen mogelijk gemaakt in Nieuw Veenlanden. Daar hebben we laten zien dat we van uitdagingen, kansen weten te maken. Kansen voor onze gemeente, kansen voor onze inwoners, kansen voor nieuwe inwoners.

We hebben laten zien snel te kunnen schakelen. Als inwoners vanuit Borger en Odoorn aangeven dat ze zien dat het plein wordt gebruikt als verkeershaven in plaats van dorpsplein, zijn we in staat geweest hierop te handelen. Niet direct belerend met een verbod, maar als zo’n verbod wel nodig is, aanpassingen wel nodig zijn, hebben we laten zien dit te doen. Simpelweg omdat het ons om de inwoner van onze gemeente gaat. Die staat centraal in onze politiek.

De afgelopen periode is in het proces van de boom de opstartfase geweest. Eerst het fundament stevig krijgen, kalmte creëren. Vanuit die kalmte en vanuit dat fundament hebben we de eerste stappen naar vernieuwing gezet. De boom staat nu, groeit langzaam, maar zeker.

Als we dan naar de toekomst kijken, dan zitten er nog zo veel meer groei in die boom. Zit er nog zoveel meer te ontwikkelen in Borger-Odoorn.

We hebben het fundament gelegd, we willen nu verder bouwen aan dat project. Het project Borger-Odoorn als faciliterende gemeente, als gemeente die dienstbaar is naar haar inwoners en verenigingen. Een gemeente die initiatieven omarm en ondersteund, die de kracht van haar eigen gemeenschap kent en diezelfde gemeenschap ook in haar kracht zet. Op dat gebied ligt er nog een scala aan mogelijkheden. En wij weten dat wij de partij zijn om die mogelijkheden uit te kristalliseren, dat wij met onze laarzen in de modder van de samenleving weten hoe we de inwoner zijn eigen leefomgeving kunnen laten invullen. Wij weten het, het is aan ons, met dat gezamenlijke Gemeentebelangen-DNA, om de inwoners van Borger-Odoorn dat te laten zien en het ook in de komende vier jaar te bewijzen.

Mensen, in 2013 sloot ik af met een gedicht. Die lijn wil lik naar vanavond doortrekken. Het is een kort stuk uit Iemand stelt de vraag van Remco Campert, het verzet waar Campert in zijn gedicht over spreekt moeten we zien als het verzet voor de vernieuwing, voor verbetering van onze gemeente.

 

Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden

zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in z´n kop krijgt

zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud

zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die de sigaret aansteekt

zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem

jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet

en dan die vraag aan een ander stellen.

 

Het is aan ons elkaar de vragen te blijven stellen. Zodat we elkaar scherp houden en Borger-Odoorn nog mooier maken. Dat is wat we gaan doen.