Tien redenen om op Gemeentebelangen te stemmen

1. Gemeentebelangen is uw enige echt lokaal onafhankelijke vertegenwoordiging, Politiek vanuit de bevolking, voor, door en met de eigen inwoners.

2. Met uw stem opent u de weg voor een ander politiek bestuur, een nieuwe en frisse wind.

3. Leefbaarheid is voor ons een kernthema met vervoersmogelijkheden en bereikbaarheid als speerpunten. We doen ons best zoveel mogelijk lokale buurtvoorzieningen in stand te houden.

4. Wij willen zorgvuldig omgaan met ons cultureel erfgoed en lokale culturele evenementen/ organisaties stimuleren.

5. Wij staan voor het stimuleren van ondernemerschap, kleinschalige bedrijvigheid – met een goede infrastructuur, waaronder glasvezel.

6. Ouderen- en jongerenbeleid is pas dan succesvol als zowel ouderen als jongeren vanaf het begin worden betrokken bij nieuwe ontwikkelingen.

7. We zijn tegen van boven af opgelegde grote ‘windmolenpark-plannen’.

8. Onze inzet is de financiële lasten voor de inwoners zo weinig mogelijk te verhogen.

9. Gemeentelijke raadsverkiezingen en het gemeentelijke bestuur is geen ‘Haagse’ maar een lokale verantwoordelijkheid.

10. We hebben goede kandidaten die voorbereid zijn aan de raadstafel uw belangen en de belangen van de inwoners van onze gemeente te vertegenwoordigen.