Subsidie Frisse Start na Corona

Sportverenigingen, buurt- of dorpshuizen, scoutinggroepen, culturele organisatie en gezelligheidsverenigingen, kunnen vanaf 13 juli 2021 een subsidie aanvragen voor het organiseren van sociaal-culturele activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in de gemeente Borger-Odoorn.

De gemeente heeft vanuit de provinciale subsidieregeling Frisse Start na Corona een bedrag van € 50.000,- toegekend gekregen. “Dit is met name bedoeld voor organisaties die bij de organisatie van activiteiten voornamelijk afhankelijk zijn van vrijwilligers”, zegt wethouder Albert Trip. Volgens hem geeft de financiële impuls de toch al zwaar getroffen organisaties  net dat zetje in de rug om met frisse moed en vertrouwen de draad weer op te pakken. Een frisse start maken, zodra de coronamaatregelen dat toelaten, hoort daarbij.

Extra financiële impuls jongeren

De gemeente Borger-Odoorn stelt daarnaast € 26.000,- extra beschikbaar voor activiteiten die specifiek voor jongeren zijn bedoeld. Dit bedrag is afkomstig vanuit het coronasteunpakket van het Rijk. Volgens wethouder Niek Wind hebben de jongeren het onevenredig zwaar te verduren gehad het afgelopen jaar. “Ik ben onder de indruk van de creativiteit, flexibiliteit en het geduld dat de jeugd aan de dag heeft gelegd. Maar ondanks die positieve signalen, zie ik ook hoe jongeren worstelen met eenzaamheid en juist daarom willen we graag een extra impuls geven aan het organiseren van activiteiten voor deze doelgroep. Hierin laten we ons adviseren door de  Jongerenraad BOEIEEE.”

Meer over de regeling en de aanvraagprocedure op de pagina https://www.borger-odoorn.nl/actueel/actuele-themas/coronavirus/subsidie-frisse-start-na-corona.html

verwante teksten

De aanhouder wint

De aanhouder wint. Dat waren de eerste drie woorden die mij te binnen schoten toen ik wat ik vanmorgen ging…

Hammeersweg beste plek voor sportpark Odoorn

De beste plek voor een (her)nieuw(d) sportpark in Odoorn is de Hammeersweg in Odoorn, waar nu sportpark Harm Kuiper ligt.…

Borger-Odoorn sluit boekjaar 2020 positief af

Het College van Burgemeester en Wethouders sluit tevreden het boekjaar van 2020 af. Het positieve resultaat van € 1.296.000 is…

Jongerenraad BOEIEEE officieel benoemd

Op dinsdag 26 januari 2021 werd de allereerste jongerenraad van de gemeente Borger-Odoorn door het college van b en w…