Samenwerking Gemeentebelangen, CDA en D66 voor college in Borger-Odoorn

Onderstaande tekst is afkomstig van de website van de gemeente Borger-Odoorn (http://www.borger-odoorn.nl) 
maandag 7 april 2014

De formatie van een nieuw college in de gemeente Borger-Odoorn is in een nieuwe fase beland.

Formateur Douwe Oosterveen uit Zuidwolde heeft drie partijen bereid gevonden samen te werken aan een collegeprogramma. “Die drie partijen zijn Gemeentebelangen, CDA en D’66,” vertelt Oosterveen.

“Deze partijen hebben mij vanavond, 7 april 2014, laten weten dat ze samen een collegeprogramma op hoofdlijnen gaan schrijven. De eerste gesprekken daarover hebben reeds plaatsgevonden.”

Insteek
Volgens de formateur is de keuze voor deze drie partijen zowel verrassend als voor de hand liggend. De verkiezingsoverwinning van Gemeentebelangen moet zich volgens alle fracties vertalen in deelname aan het college. Daarnaast is er grote waardering voor het werk dat huidig CDA-wethouder Frits Alberts verricht in het Sociaal Domein. (De overheveling van taken op het gebied van jeugd, werk en zorg van het Rijk naar de gemeente). Gemeentebelangen en het CDA zijn daardoor de meest genoemde partijen voor het nieuwe college. D’66 is aan de onderhandelingstafel gekomen vanwege de wens van een groot deel van de raad om bestuurlijk te vernieuwen, maar om wel een brede coalitie te vormen. Vasthouden aan twee van de drie voormalige coalitiepartners past daar in de ogen van velen niet bij, waardoor D’66 als collegepartij in beeld kwam.

Vertaling van verkiezingsuitslag
Oosterveen: “In deze samenstelling is het mogelijk om aan beide wensen te voldoen. Daarnaast is het een werkbare mogelijkheid om de verkiezingsuitslag te vertalen naar plaatsen in het college. De grootte van Gemeentebelangen rechtvaardigt hun claim op meer dan één zetel in het college, maar twee volledige wethouderplaatsen wordt als teveel beschouwd. Dat biedt ruimte voor D’66 als kleinste partner om een deeltijdwethouder te leveren. Het CDA krijgt dan één volledige wethoudersplek.”

Akkoord op hoofdlijnen
De komende weken zal er worden gewerkt aan het programma voor het nieuwe college. “De raad heeft mij gevraagd omstreeks 24 april een college te presenteren,” aldus Oosterveen. “Daar gaan we met z’n allen hard aan werken. Als alles volgens plan verloopt, moet het mogelijk zijn voor het eind van de maand het college en een hoofdlijnenakkoord te presenteren.”