Samenwerken aan de uitdagingen van de toekomst

Nog een raadsvergadering, dan is deze periode voorbij en zal op 19 maart blijken hoe de nieuwe gemeenteraad er uit zal zien. De afgelopen vier jaar waren voor mij de eerste jaren in de gemeentepolitiek. Een periode waarin veel is gebeurd, gedaan en ook zeker een periode waarin ik veel heb geleerd. Nu kan je op een moment als dit de tijd nemen om terug te kijken. Maar volgens mij gaat het daar nu niet om. 

In de gemeenteraad willen we iets doen in het hier en nu en voor de toekomst. Het gaat er volgens mij om hoe je kijkt naar de uitdagingen die in het verschiet liggen en naar de keuzes die moeten worden gemaakt, niet naar de reeds gemaakte keuzes en de genomen besluiten. Daarom wil ik u in dit schrijven graag meenemen naar de nieuwe raadsperiode. Een periode waarin opnieuw verschillende uitdagingen op de gemeente af zullen komen. Zowel de vanuit Den Haag opgelegde bezuinigingen als de drie grote decentralisaties zullen van de gemeente een creatieve houding vragen.  Als het aan ons ligt is burgerparticipatie niet meer van deze tijd. Bij burgerparticipatie maakt de gemeente een plan en legt dat plan daarna neer bij de inwoners om te kijken of zij nog een rol voor zichzelf zien weggelegd.Volgens Gemeentebelangen moet de gemeente veel meer toe naar het idee van overheidsparticipatie. Dit houdt in dat er plannen komen vanuit de inwoners, waarbij de gemeente kijkt welke rol zij kan vervullen in het realiseren van dat plan. Door als gemeente in te spelen op plannen en ideeën die er leven, hoef je als gemeente niet op zoek naar draagvlak. Draagvlak is er al, omdat juist de inwoners zelf met plannen en ideeën komen. Op deze manier kunnen we als gemeente samen met u de uitdagingen van de toekomst aan.
Om goed aan de slag te kunnen met de ideeën en plannen vanuit de inwoners is het van belang overbodige regels te schrappen. Naast het schrappen van overbodige regels is het ook belangrijk om de regels die er zijn niet altijd leidend te laten zijn. Op het moment dat een initiatief stuit op regels, moet volgens ons worden gekeken hoe je op goede, verstandige en creatieve wijze toch invulling kan geven aan het initiatief.
Er komt een periode aan waarbij de gemeente, het college, de gemeenteraad en de inwoners gezamenlijk de uitdagingen aan zullen moeten gaan. Samen moeten we zorgen dat de gemeente leefbaar blijft, dat we aantrekkelijk blijven voor toeristen en dat de gemeente de nieuwe (zorg)taken goed oppakt en dat niemand tussen wal en schip valt. Samen moeten we trots zijn en blijven op deze prachtige gemeente.