PvdA en Gemeentebelangen vragen om haalbaarheidsonderzoek zonnepark

EXLOO: Fractievoorzitters Henk Zwiep van de PvdA en Niek Wind van Gemeentebelangen Borger-Odoorn hebben schriftelijke vragen aan het college gesteld over een haalbaarheidsonderzoek voor een zonnepark. De partijen willen onderzocht hebben of het tot de mogelijkheden behoort  om een zonnepark te realiseren dat als alternatief kan dienen om te voldoen aan de taakstelling van het Rijk voor opwekking van energie door wind op het land. Populair gezegd, behoort het tot de mogelijkheden om meer zonnepanelen te realiseren, waardoor het aantal windmolens kan worden teruggebracht.

Als de plannen van minister Kamp doorgaan, dan wordt het veenkoloniaal gebied in onze gemeente in de toekomst volgebouwd met windmolens. Ondernemers in de Kanaalstreek hebben een alternatief plan, waarbij zij aangeven dat een 250 hectare metend park vol zonnepanelen evenveel energie op kan wekken als 50 windmolens.  De PvdA en Gemeentebelangen willen een haalbaarheidsonderzoek naar grootschalige zonneparken. Zij willen weten in hoeverre dit een serieus alternatief kan zijn om aan de doelstelling voor duurzame energieopwekking van het Rijk te voldoen.

De PvdA en Gemeentebelangen willen alle vormen voor het opwekken van duurzame energie serieus bekijken. Zonneparken zijn daar een wezenlijk onderdeel van. Initiatieven uit het gebied, waaronder het huidige plan van een grote groep ondernemers uit het gebied, verdienen daarbij bijzondere aandacht. De fracties van de PvdA en Gemeentebelangen willen dat er in samenwerking met zoveel mogelijk partijen in het gebied  een haalbaarheidsonderzoek komt. Uit verschillende informatiebronnen blijkt dat ook de colleges van de gemeenten Aa & Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal een dergelijk onderzoek willen. De fracties van Gemeentebelangen en de PvdA hebben daarom het college gevraagd of zij bereid is om samen met de andere betrokken gemeenten en de provincie een haalbaarheidsonderzoek te doen naar zonneparken. Daarbij wordt aan het  college gevraagd om daar zoveel mogelijk belanghebbende partijen uit het gebied bij te betrekken.  En tenslotte de hamvraag: is het college bereid om ook de haalbaarheid van andere mogelijkheden binnen onze gemeente te inventariseren als alternatief om te voldoen aan de taakstelling van het Rijk voor het opwekken van energie op het land? Kortom ;behoort het tot de mogelijkheden om windmolens in te ruilen voor zonnepanelen?

Namens de fracties van de Partij van de Arbeid en Gemeentebelangen