Politieke Termijn Agenda & formateur

Tijdens de raadsvergadering van 31 maart 2014 heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn unaniem ingestemd met de Politieke Termijn Agenda voor de periode 2014-2018. Dit document is opgesteld door dhr. Douwe Oosterveen. Dhr. Oosterveen heeft daags na de verkiezingen van Gemeentebelangen Borger-Odoorn de opdracht van verkenner gegeven. De PTA was het slotstuk van het verkenningsproces.

Naast het vaststellen van de PTA heeft de gemeenteraad zich ook uitgesproken over het verdere proces aangaande collegevorming en het opstellen van een coalitieprogramma. Gemeentebelangen heeft aan de gemeenteraad voorgesteld dhr. Douwe Oosterveen de taak van formateur te geven. De raad heeft dit unaniem overgenomen, dhr. Oosterveen zal het formatieproces op zich nemen.