N34 Klijndijk

Wij sturen liever richting A of B, dan dat we slechts kunnen zeggen: ja of nee. Gemeentebelangen voorstander van gevoelens pijlen gemeenteraad voordat bestemmingsplanprocedure wordt gestart.

Dinsdag 20 mei was er een inloopbijeenkomst over de aansluiting van de N34 voor het gebied tussen Exloo en Emmen Centrum. De provincie Drenthe heeft de weg overgenomen van Rijkswaterstaat en is destijds de verplichting aangegaan de weg te voorzien van ongelijkvloerse afslagen. Dit is op veel plekken al gebeurd, zoals bij Borger, Gasselte en Gieten. Ook de huidige afslag bij Exloo zal vervangen worden door een ongelijkvloerse variant. De volgende stap is het gebied tussen Exloo en Emmen Centrum van een ongelijkvloerse afslag te voorzien. Er is al een heel traject afgelegd, waarbij de provincie uiteindelijk de voorkeur heeft uitgesproken voor het aanleggen van de afslag aan de Slenerweg, de weg die Klijndijk verbindt met ’t Haantje. Over deze variant is onrust ontstaan, zowel in het dorp Klijndijk als in ’t Haantje en Emmermeer.

Op 20 mei is door de provincie aangegeven dat het verkeersonderzoek dat normaal gesproken onderdeel zou zijn van de bestemmingsplanprocedure zal worden gedaan voordat de bestemmingsplanprocedure in gang wordt gezet. Dit houdt in dat voordat er een definitieve keuze gemaakt is – die keuze wordt namelijk basis voor de bestemmingsplanwijziging – zowel de Slenerweg als de huidige afslag Emmen-Noord volledig en gelijkwaardig in beeld worden gebracht. Het is goed om te zien dat op deze manier een fatsoenlijke keuze kan worden gemaakt, waarbij beide varianten volledig ik beeld worden gebracht. Pas dan kan een afgewogen besluit worden genomen, zowel door de provincie als door de gemeenteraad van Borger-Odoorn.

Tijdens de raadvergadering van 5 juni kwam wethouder Buijtelaar met de mededeling dat het College een brief zal sturen aan gedeputeerde Brink om hem te vragen de uitkomsten van het onderzoek met zowel de raad als het college van Borger-Odoorn te delen. Daarnaast vraagt het college Brink om de gevoelens van de gemeenteraad van Borger-Odoorn te peilen. Het lijkt Gemeentebelangen een goed idee om de gedeputeerde na het verkeersonderzoek uit te nodigen in de raadszaal en alle fracties de mogelijkheid te geven zich uit te spreken over de beide varianten. Op deze manier wordt de gemeenteraad volwaardig betrokken in het proces. Wij geven liever een voorkeur aan voor A of B,dan dat we alleen kunnen zeggen Ja en Nee.

Wij wachten de uitkomsten van het onderzoek –die verwachten worden halverwege oktober –  dan ook met belangstelling af.