Millennium, de inleiding

3323720_1_orgIk wil u vanavond graag mee terug nemen in de tijd, iets verder terug misschien dan Ger had verwacht dat ik zou doen, maar ik wil u graag uiteenzetten hoe wij uiteindelijk gekomen zijn tot deze avond met Ger Brakel als millenniumcoordinator in de millenniumgemeente Borger-Odoorn.

Ik wil u bij de hand nemen, figuurlijk wel te verstaan. Ik wil met u even ruim vijftien jaar terug in de tijd. We schrijven 1999. Ik moet u eerlijk erkennen dat de volgende punten niet rechtstreeks uit mijn geheugen afkomstig zijn, in 1999 was ik nog een jochie van negen. Maar het jaar 1999 was het jaar dat het Amerikaanse senaat afzag van verdere voortzetting in de appeachmentprocedure tegen president Clinton. Micheal Boogerd wint de Amstel Goldrace. Het is het jaar van de Nacht van Wiegel, het einde van het correctief referendum in de Eerste Kamer. Poetin wordt premier en aan het einde van het jaar interim-president, het schotse parlement wordt nieuw leven ingeroepen, en niet te vergeten: de bleutooth technologie wordt aangekondigd. 1999 was natuurlijk ook het laatste jaar van het tweede millennium. Tegen het einde van het jaar heerste er her en der flinke spanning over een mogelijke millenniumbug. Een vervolmaakte crash van het hele digitale systeem, dachten sommigen. Op 1 januari 2000 bleek dat allemaal reuze mee te vallen.

In september van het nieuwe jaar kwamen 189 landen overeen zich onder de vlag van de Verenigde Naties te richten op de Millennium Development Goals. Onder leiding van de VN zijn een achttal doelen opgesteld ter bestrijding van de wereldwijde armoede. De millenniumdoelen zijn gestoeld op een zestal basisprincipes: vrijheid, gelijkheid, solidariteit, tolerantie, respect voor de natuur en gedeelde verantwoordelijkheid. De wereld zou zich in de komende vijftien jaar inzetten om meetbare doelen te behalen op onder andere het gebied van onderwijs, gelijke rechten, armoede en duurzaamheid.

Dit kreeg in 2007 een Nederlands vervolg toen op initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten het mogelijk was je als gemeente achter de millenniumdoelen te scharen door millenniumgemeente te worden. In 2007 waren er in Nederland 44, op dit moment zijn het er meer dan 150. Een meerderheid van de gemeenteraad van Borger-Odoorn heeft in oktober 2007 besloten dat ook Borger-Odoorn millenniumgemeente is. Maar met alleen de titel millenniumgemeente ben je er natuurlijk nog niet. Er is een werkgroep opgericht bestaande uit raadsleden die ambtelijk werd ondersteund door Wim Haak. De vraag was: hoe vul je het zijn van millenniumgemeente in? Het antwoord op die vraag vinden is een flinke worsteling. Meerdere gemeenten in Nederland worstelden met die vraag. Op enig moment heeft de millenniumwerkgroep gesteld dat een samenwerking met het Cittaslow-keurmerk een mooie en werkbare weg zou zijn, onder het motto: een beter leven hier voor een beter leven daar. Het idee was allerhande instellingen, organisaties en bedrijven die iets doen op het gebied van de millenniumdoelen samen te brengen in een nieuw network en ons vooral te richten op millenniumdoelen zeven en acht: duurzaam leefmillieu en eerlijke handel. Toch bleek dit niet het ei van Columbus te zijn In de laaste maanden van de vorige raadsperiode heeft de millenniumwerkgroep een voorstel ingediend tot aanstellen van een millenniumcoordinator. Nu is het 2015 en is Ger keihard aan de slag gegaan om aan deze rol invulling te geven. BO op kaart zetten.

De millenniumwerkgroep heeft zichzelf met het indienen van het initiatief opgeheven en na de gemeenteraadsverkiezingen is er een klankbordgroep opgezet die de zoektocht is gestart naar een MC en thans gevraagd advies geeft aan de MC als die daar behoefte aan heeft.