LAKS liegt

Logo LAKS

Of de afwezigheid van nuance in berichtgeving 

“LAKS  doet mee aan verkiezingen”, zo viel gisteren te lezen bij de NOS en andere media. Met een uitgewerkt twintigpuntenplan wil laks de niet-kiesgerechtigden een stem geven. Afschaffing van de rekentoets en stimulering van brede brugklassen zijn twee punten op de lijst van LAKS. We zijn een dag verder en de berichtgeving blijkt gebaseerd op een door LAKS zelf ingezette hoax, een – zo kan nu al worden vastgesteld – geslaagde verkiezingsstunt. Geen deelname aan de verkiezingen, wel een duidelijk statement: zorg over het rendementsdenken in de onderwijswereld.

Vandaag blijkt het dus om een stunt te gaan, een actie om aandacht te vragen voor de staat van het onderwijs in Nederland. Tegelijkertijd verschijnt er een semi-woeste mail van de NOS aan LAKS. De media zijn woedend. ‘Nepnieuws’ en ‘dit gaat ten koste van de geloofwaardigheid van de media’. Zelfreflectie lijkt zich nog geen meester te hebben gemaakt van de media. Een simpel telefoontje of mail richting de Kiesraad was al voldoende geweest om te weten dat er van deelname nog geen bevestiging (overigens ook geen ontkenning) kon komen. Dit om de simpele reden dat de termijn voor het met naamsaanduiding deelnemen aan de verkiezingen is gesloten en blancolijsten zich pas op 30 januari kunnen aanmelden. Maar in plaats van het door LAKS verzonden persbericht van die nuance te voorzien, nam men het voor waar aan. De nuance ontbrak in alle berichtgeving, alleen het radio-interview van de NOS maakte een opmerking over de onmogelijkheid de kandidaatstelling te controleren. Het zou de media in zo’n geval sieren de hand ook in eigen boezem te steken en niet alleen met het beschuldigende vingertje naar LAKS te wijzen.
In plaats daarvan geeft zij collectief af op LAKS. Zij worden in het bankje van de schuldige gedrukt. Zij hadden nooit een persbericht mogen opstellen met die strekking. Nonsense natuurlijk. Volgens mij is het zaak van de media om het waarheidsgehalte van berichten te checken. Dat is iets anders dan iemand op zijn of haar mooie blauwe ogen te geloven. Als aan die waarheid wordt getwijfeld, maak je dat in de publicatie duidelijk.

De reconstructie die de NOS van deze berichtgeving heeft gemaakt, kopt: Hoe LAKS de NOS heeft misleid. Ik zou een andere op willen voorstellen: Hoe de NOS zich door LAKS heeft laten misleiden. Dat geeft volgens mij de feitelijke gang van zaken iets beter weer.

LAKS is een organisatie die zich inzet voor het onderwijs in Nederland. Zij heeft duidelijk zorgen over de toekomst van het onderwijs en het daarin gewortelde rendementsdenken. Het is de politiek die de kaders voor het onderwijs in Nederland bepaald, de Tweede Kamer kan afscheid nemen van de rekentoets. Het is daarom juist in verkiezingstijd goed dat zij hun stem te laten horen. Volgens mij is LAKS er in geslaagd de aandacht op het zichzelf en in het verlengde daarvan het onderwijs te vestigen.