?> ?>

Hallenhoes Exloo krijgt vorm

Gewijzigd ontwerp-bestemmingsplan ter inzage
De plannen voor het nieuwe multifunctionele Hallenhoes in Exloo krijgen steeds meer vorm. Nu de eindfase is aangebroken en het definitieve plan ter inzage ligt, komt er ook een einde aan een intensieve periode van samenwerking tussen inwoners, Dorpsraad Exloo, Beheerstichting Het Plein en de gemeente Borger-Odoorn. Het voormalige, beeldbepalende Bebinghehoes krijgt een waardige opvolger, aldus wethouder Niek Wind. “Het Hallenhoes is het resultaat van samenwerking tussen, met, van, voor en door de inwoners en de gemeente.”

Beeldbepalend
,,We mogen best trots zijn op de plannen die er nu liggen. En dan ben ik niet zozeer trots op mijn eigen aandeel maar vooral op het proces in z’n geheel.” Volgens wethouder Wind verrijst er niet zomaar een mooi, multifunctioneel en toekomstbestendig pand aan het plein van Exloo. ,,Het is méér dan dat. Er ligt zoveel historie en emotie ten grondslag aan deze plek, dat het ons lastig leek om daar recht aan te doen. Het Bebinghehoes was vier eeuwen lang beeldbepalend voor het dorpscentrum van Exloo. Het vervulde een centrale functie in het dorpsleven. De impact van de brand vijf jaar geleden raakte inwoners en ondernemers dan ook in het hart.”

Overname gemeente
Door de gronden van het voormalige Bebinghehoes over te nemen, hield de gemeente de regie over de nieuwe bestemming van de lege plek aan het plein. ,,Omdat het plein van het dorp is, wilden we ook dat het hele dorp betrokken werd bij de plannen voor de (her)inrichting en functie.”

Landschapsarchitect
In het voorjaar van 2018 kreeg landschapsarchitect Andries van den Berg de opdracht om samen met de Dorpsraad input op te halen bij inwoners en ondernemers. De respons daarop was hoog, aldus Wind. ,,Drie avonden volle bak met ruim 80 inwoners, dat is veel. Dat gaf ook direct aan hoe groot de behoefte was aan medezeggenschap over de herinrichting en (centrale) functie van deze plek.”

Het Plein van Exloo
De landschapsarchitect heeft de input vanuit het dorp verwerkt in 3 schetsplannen voor ‘het Plein van Exloo’. Vervolgens heeft B+O architecten uit Meppel de landschapstekeningen vertaald naar een ontwerp qua pand en functie. ,,In dat traject heeft weer een aantal goedbezochte bijeenkomsten plaatsgevonden met inwoners en ondernemers. Daaruit kwam duidelijk de wens naar voren om de stijl en de centrale en multifunctionele rol van het Bebinghehoes te laten terugkomen in het nieuwe
ontwerp. Naast de Open Science Hub, het Schaapskudde Informatiecentrum (SIC) en het Toeristische informatie punt (TIP) is er gelegenheid voor verhuur van ruimten aan ondernemers. Dit alles heeft geresulteerd in het Hallenhoes en het uiteindelijke ontwerp- bestemmingsplan dat nu ter inzage ligt. De definitieve tekeningen zijn gemaakt door Bas van Ruth, die ook het vergunningtraject begeleidt. We hopen dat er een heel breed gedragen plan ligt.”

Beheerstichting

Om de ruimtelijke plannen verder uitte diepen en de financiën, investering en exploitatie door te rekenen is een onafhankelijke beheerstichting in het leven geroepen. Die bestaat uit vijf betrokken inwoners uit Exloo en een lid van de Dorpsraad. Wanneer het financiële plaatje sluitend is zal dit samen met de bestemmingsplanwijziging aan de gemeenteraad worden voorgelegd. “Uiteindelijk moet het ook een rendabele investering zijn”, volgens Wind.

verwante teksten

De aanhouder wint

De aanhouder wint. Dat waren de eerste drie woorden die mij te binnen schoten toen ik wat ik vanmorgen ging…

Hammeersweg beste plek voor sportpark Odoorn

De beste plek voor een (her)nieuw(d) sportpark in Odoorn is de Hammeersweg in Odoorn, waar nu sportpark Harm Kuiper ligt.…

Wethouder in coronatijd ,,We zetten alle zeilen bij om door deze crisis heen te komen”

Het is een bijzondere tijd. Het coronavirus zorgt voor onrust. We moeten onze gewone, dagelijkse dingen anders doen dan normaal.…