Gemeentebelangen voorstander van een actieve doe-democratie!

 

Om de vier jaar kiest u als inwoner van de gemeente Borger-Odoorn de leden van
de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt besluiten over onder andere hoe het geld verdeeld wordt, hoe we omgaan met het onderhoud van groen en wegen en aan welke eisen verenigingen of initiatieven moeten voldoen om subsidie te kunnen krijgen. De samenstelling van de gemeenteraad gaat op basis van de uitgebrachte stemmen bij
de verkiezingen. In een besluitvormende raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten. Iemand kan alleen in de gemeenteraad zitten, als hij of zij op de kandida- tenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft gestaan. Dit gaat op basis van de lijstvolgorde zoals die na de verkiezingen wordt vastgesteld. Dus eerst de eerste kandidaat op de lijst, dan de tweede en zo verder. Het is dus niet mogelijk iemand op de lijst over te slaan.

Fractie-assistenten

Fracties in de gemeenteraad kunnen zich ook laten ondersteunen. Dit noemen we in Borger- Odoorn fractie-assistenten. In onze regels was opgenomen, dat iemand alleen fractie-assistent kon worden als hij of zij op de kandidatenlijst stond. Maar een fractie-assistent neemt geen besluiten, doet slechts mee aan politieke meningsvorming in de zogenaamde oriënterende raadsbijeenkomst. Omdat is gebleken dat niet iedereen het scherp voor de geest heeft, even de feiten op een rij.

Gaat het selecteren van fractie-assistenten op basis van lijstvolgorde?

Nee, een fractie kan zelf uit haar lijst kiezen wie ze naar voren wil schuiven, al staat iemand onderaan op de lijst, fractie-assistent kan hij worden. Dus niet: er is een fractie van vijf raads- leden en dus wordt nummer zes op de kandidatenlijst fractie-assistent. De mogelijkheid om fractie-assistent te worden, staat los van het aantal uitgebrachte stemmen. Maar die kieslijst waaruit fractie-assistenten gekozen kunnen worden ligt wel voor de hele raadsperiode vast. Let wel: deze lijst wordt niet door de kiezer vastgesteld of samengesteld, dat doet de politieke partij zelf (in het geval van Gemeentebelangen: de leden).

Nieuwe mensen kennis laten maken met de politiek

De fractie van Gemeentebelangen vindt samen met D66 en Christenunie dat het voor onder- steuning van de fractie in een oriënterende raadsbijeenkomst niet nodig is op een kandida- tenlijst te staan. Die regel schrappen maakt het mogelijk om nieuwe mensen kennis te laten maken met de politiek en een actievere rol te laten spelen. Het legt de verantwoordelijkheid neer bij de fracties van politieke partijen zelf.

Kan dat dan zo maar een willekeurige inwoner zijn?

Als de fractie daarvoor kiest kan het. Voor Gemeentebelangen is het vanzelfsprekend dat iemand lid is van onze partij, voordat iemand überhaupt in aanmerking zou komen voor zo’n rol.

Gaat zo’n fractie-assistent zijn eigen verhaal houden?

De fractie van Gemeentebelangen is – net als alle andere fracties in Borger-Odoorn – geko- zen op basis van het verkiezingsprogramma. Op basis van die ideeën heeft u ons gekozen en met dat programma in de hand zijn wij politiek actief. Voor onze fractie geldt dan ook dat een fractie-assistent volledig achter ons verkiezingsprogramma moet staan. Je houdt als raadslid niet je eigen verhaal, maar brengt het standpunt van de fractie naar voren. Voor een fractie- assistent is dat niet anders.

U kiest de gemeenteraadsleden. Zij nemen de besluiten. Zij doen dat op basis van hun verkie- zingsprogramma. Als fracties hun verkiezingsprogramma links laten liggen, dan vernachelen ze de kiezer. Niet als zij zelf mogen bepalen wie hen ondersteunt. En dát is nu net wat de PvdA helaas niet begrijpt. Daarom zegt Gemeentebelangen: laat de gemeenteraadsfracties zelf kiezen wie hen ondersteunt.