GB Borger-Odoorn over opvang vluchtelingen

Woensdagavond 16 september hield Gemeentebelangen een informatieve avond voor leden, fractie en bestuur. Het grootste gedeelte van de avond stond in het teken van de vluchtelingenopvang.

Elke dag melden zich honderden vluchtelingen in Nederland. Een groot deel komt uit Syrië en zij zijn op de vlucht voor oorlog en zoeken een veilig heenkomen in Europa. Voor hen heeft de het Centrale Orgaan opvang Asielzoekers(COA) extra plaatsen nodig, voor nu én voor volgend jaar. De nood is hoog en ze komen ruimte te kort. Daarom heeft het COA een oproep gedaan aan gemeenten om te helpen. Ook onze gemeente is benaderd om vluchtelingen op te vangen. Om hoeveel vluchtelingen het gaat, aan welke locatie(s) wordt gedacht en wanneer ze komen is nog niet bekend.

Een groot aantal geïnteresseerden gaf gevolg aan de uitnodiging voor deze informatieavond. Zij luisterden onder andere naar een presentatie van woordvoerster Jaqueline Engbers van de COA uit Ter Apel. Zij vertelde dat de ongekend hoge instroom van asielzoekers en de eventuele gevolgen voor een gemeente vaak veel vragen oproept bij inwoners. Vaak lijken de gevolgen van de komst van een opvanglocatie voor asielzoekers onduidelijk en is het dus begrijpelijk dat inwoners niet direct enthousiast zijn. Ook vertelde ze dat mensen zeker positiever zijn nadat zij zelf hebben ervaren hoe het is om een opvanglocatie in de buurt te hebben. ‘Onbekend maakt onbemind’ en het is daarom belangrijk om goed voorgelicht te worden over een opvang.

Na de presentatie van de COA nam Gemeentebelangen raadslid Gina Jansen ons mee in de huidige stand van zaken binnen onze gemeente over asielzoekers die reeds een verblijfsvergunning hebben. Voor deze statushouders dient een gemeente woonruimte te regelen, aangezien zij niet langer onder het COA vallen en dus niet meer kunnen verblijven in een azc. Dit gaat na rato van het aantal inwoners en hiervoor draagt het Rijk financieel bij.

Na afloop kon unaniem geconstateerd worden dat de aanwezigen de noodzaak van een goede vluchtelingenopvang in zagen en de urgentie van dit probleem onderkennen. Gemeentebelangen Borger-Odoorn staat dan ook positief tegenover vluchtelingenopvang.