Gemeentebelangen Borger-Odoorn ergert zich aan onduidelijkheid windpark

2e Exloërmond – Afgelopen woensdagavond organiseerde het Ministerie van Economische Zaken voor de bewoners van de Drentse Veenkoloniën in Tweede Exloermond een informatieavond over het beoogde windpark “De Drentse Monden en Oostermoer.”

Als fractie van Gemeentebelangen willen wij meer duidelijkheid over de precieze plaatsing van de windmolens. Net zoals bij een eerder gehouden inloopavond in Bareveld bleek deze duidelijkheid er wéér niet te zijn. Wij juichen toe dat onze inwoners tijdig geïnformeerd en betrokken worden in het proces. Maar wij hebben gemerkt dat het laten zien van kaarten en visuele beelden van de maximaal mogelijke invulling van het windpark zorgt voor nog meer onrust bij de omwonenden. Feitelijk heeft deze inloopavond meer onrust dan informatie opgeleverd!

Tijdens de inloopavond is wel door de informerende partijen aangegeven dat het veenkoloniale gebied van Borger-Odoorn en Aa en Hunze minimaal 150 en maximaal 185,50 megawatt zal omvatten. Uitgaande van windmolens van 3 megawatt betekent dit minimaal 50 en maximaal 62 windmolens, verspreid over het gebied. Verder is naar buiten gebracht dat naar alle waarschijnlijkheid het park wordt ingericht in de vorm van lijnstructuren parallel aan de lintbebouwing. Maar exacte duidelijkheid werd ook hierover niet gegeven. En dus is het te begrijpen dat de bewoners het gevoel hebben dat nog steeds niet zeker is of er windmolens in hun gebied gaan komen.

Visie Gemeentebelangen
Gemeentebelangen is tegen de vorming van grootschalige windparken. Wij zijn niet tegen duurzame energie en zien wel de noodzaak van alternatieve energievoorzieningen om zo minder afhankelijk te worden van energie uit het buitenland. Maar het kan niet zo zijn dat, bij de invulling van de op rijksniveau vastgestelde doelstelling omtrent windenergie, onze regio onevenredig wordt belast ten opzichte van andere regio’s in de provincie. Wij ondersteunen daarom het draagvlakonderzoek dat binnenkort door het college van B&W wordt uitgevoerd.

Vervolgstappen
Gezien de berichtgevingen van het ministerie lijkt het erop dat de plaatsing van windmolens niet meer kan worden voorkomen. Daarom is het verstandig om in gesprek te blijven met de partijen die nu aan zet zijn. Het college heeft bij monde van wethouder Buijtelaar intensief contact met de provincie en de gemeentes Aa en Hunze en Stadskanaal. Als het duidelijk is dat de plaatsing van windmolens in onze gemeente wettelijk gezien mogelijk is, vinden wij het van groot belang dat wordt gekeken naar compensatie voor de (direct) omwonenden. Voorwaarde daarbij is wel dat de initiatiefnemers en omwonenden bereid zijn hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Wij hopen dat de medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken onder leiding van de verantwoordelijke minister Henk Kamp en de initiatiefnemers zich na woensdagavond bewust zijn geworden van de impact van de voorliggende plannen. Gemeentebelangen heeft de leefbaarheid in onze dorpen en wijken hoog in het vaandel staan en wil voorkomen dat er een ontwrichte samenleving ontstaat.

Fractie Gemeentebelangen Borger-Odoorn.