Geen subsidie, gewoon infrastructuur

“Oertijdpark krijgt 40.000 euro subsidie van gemeente”.

Onder deze kop stond een artikel over de doorontwikkeling van het Hunebedcentrum in Borger. Een artikel dat bij een flink aantal inwoners toch een gevoel van verbazing zal hebben gebracht.  Verbazing die ook de fractie van Gemeentebelangen voelde. Hoe kan het zijn dat het Hunebedcentrum voor het plaatsen van mammoeten subsidie krijgt van de gemeente?

Om hier een goed beeld van te krijgen, heeft Gemeentebelangen zich verdiept in de berichtgeving en gemeentelijke besluiten. Hieruit blijkt dat er geen sprake is van een subsidie. Zeker geen subsidie voor de ontwikkeling van het oertijdpark. Maar, wat dan wel? Het is al langere tijd bekend dat het Hunebedcentrum worstelt met de parkeermogelijkheden. Al in 2014 is de afspraak gemaakt met de gemeente, om het wandelpad dat vanaf het voormalige pand van aannemersbedrijf Timmer (op de hoek van De Baander en de Buinerstraat) naar het Centrum loopt aan te pakken, evenals de parkeerplaats bij Timmer. Dat gaat puur om de aanpak van infrastructuur. Voor de realisatie van een goede parkeerplaats en een fatsoenlijk wandelpad is 40.000 euro gereserveerd, in 2014. Nu, in het voorjaar van 2017, wordt dat bedrag uitgeven om de infrastructuur op orde te brengen. Van een subsidie voor het oertijdpark is dus geen sprake, de gemeente komt eerder gemaakte afspraken simpelweg na.