Geboortedag Mulisch

Vandaag in 1927 zag Harry Kurt Viktor Mulisch in Haarlem het levenslicht. Hij zou na de Tweede Wereldoorlog, waarvan hij zelf steevast zei dat hij die oorlog was, uitgroeien tot een van de grootste Nederlandse schrijvers van de twintigste eeuw. Samen met Gerard Reve en Willem Frederik Hermans vormde hij de Grote Drie. Aan het begin van deze eeuw was er nog maar De Grote Een: Mulisch.
Hij liet een talrijk en divers oeuvre na: poëzie, proza, toneelstukken, autobiografische werken en reportages. In zijn hele oeuvre – dat volgens hem ook een geheel vormde – stonden thema’s als vernietiging en de Tweede Wereldoorlog centraal. Een door Mulisch veel gebruikt stijlfiguur is de paradox. Je ziet het bijvoorbeeld in boektitels als Zwart licht en Het stenen bruidsbed.
In zijn boek Anekdotem rondom de dood, de laatste anekdote schrijft wijlen Mulisch:


“Het is waar, ik spreek als een geborene. Alles wat ik over de dood zeg, is ‘iets’. Wie over de dood wil spreken, moet niets zeggen: dan spreekt hij de waarheid. Maar er is nog een ander spreken dan het zwijgen van de waarheid, – een spreken dat niet meer waar of onwaar is, maar dat is een paradoxale (systematiseerbare zij het nog niet gesystematiseerde) dialectiek spreekt als de dood van het spreken:
Met de dood vindt het onmogelijke plaats – pas in mijn onmogelijkheid ben ik de  geborene.