Formatie college Borger-Odoorn rond

(dit bericht is afkomstig van de website van de gemeente Borger-Odoorn, www.borger-odoorn.nl) 

woensdag 16 april 2014

Gemeentebelangen, CDA en D66 van Borger-Odoorn hebben een coalitieakkoord gesloten.

Formateur Douwe Oosterveen uit Zuidwolde is erg tevreden met dit resultaat. De titel van het akkoord is “Verbindend besturen naar een nieuw evenwicht!”. Het coalitieakkoord geeft op hoofdlijnen weer wat de drie partijen deze bestuursperiode willen bereiken.

Nieuw college
Douwe Oosterveen: “Een onderdeel van het akkoord is de samenstelling van het nieuwe college. Deze samenstelling is een vertaling van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Gemeentebelangen is met 9 zetels overduidelijk de grootste partij in Borger-Odoorn en levert twee wethouderskandidaten voor dit college. Dit zijn de heren Freek Buijtelaar en Ton Souverein. Frits Alberts is kandidaat wethouder voor het CDA en Albert Trip namens D66. Deze vier wethouders bezetten gezamenlijk drie fulltime eenheden.” In het akkoord is ook een globale portefeuilleverdeling opgenomen. Het coalitieakkoord wordt a.s. donderdag naar de gemeenteraad gestuurd en is dan ook openbaar.

Kracht van de burger
“De leidraad van het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen, de kracht van de burger, is het hoofdthema van het coalitieakkoord.”, aldus Oosterveen. “Het nieuwe college gelooft in de eigen kracht en de energie van de samenleving.”
Mensen maken samen de leefomgeving. Verbindend besturen vraagt betrokkenheid van iedereen in de samenleving bij het gemeentelijk beleid. De gemeente, organisaties, bedrijven en inwoners hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid. Het nieuwe college hanteert hiervoor een bestuursstijl waarbij de burgerkracht van de inwoners, organisaties en bedrijven invloed hebben op het beleid en waarbij burgerparticipatie deel uitmaakt van de samenleving.