Niekwind.nl

Politiek / literatuur / filosofie

Essayistiek

Het essay is een genre met een lange geschiedenis. De Franse filosoof Michel de Montaigne kan als geestelijk vader van het essay worden beschouwd. Bij hem kreeg het genre zijn eigenlijke rol: een vragende zoektocht naar waarheid en houding. Als student kreeg ik regelmatig essay-opdrachten en merkte dat ik veel energie haalde uit het schrijven van essays. Daarom ben ik blijven schrijven.

Postmodernisme, radicale of ridicule Verlichting?

Corbyn als leider, twee extreme scenario’s

Kunst krijgt spelenderwijs haar betekenis

Freud versus de Afsluitdijk

Derrida en het vertalen

De toekomst van de bibliofiel