Durf een actieve doe-democratie te zijn

Waarom het kunnen deelnemen aan de oriënterende raadsbijeenkomst beperken door er de voorwaarde aan te stellen dat je op de kieslijst moet hebben gestaan? Dat is de vraag die D66 heeft beantwoord met een vraagteken, een vraagteken dat een vervolg kreeg met een initiatiefvoorstel. In dit voorstel wil D66 de beperking van het op de kieslijst staan schrappen. 
Gemeentebelangen heeft het voorstel van D66 gewogen. Wat zou het betekenen voor de gang van zaken in de oriënterende bijeenkomst? Niet veel, want om chaos te voorkomen hebben we in onze huisregels een heel aantal beperkende regels opgenomen. Zo mag er per fractie maar een fractie-assistent aanschuiven, mag elke fractie maximaal twee personen naar voren schuiven als fractie-assistent en kan er tijdens de bijeenkomst geen sprake zijn van een stoelendans. 

Daarom hebben we als fractie de vraag omgedraaid: is er iets dat instemmen met het schrappen van deze regel blokkeert? 

Volgens Gemeentebelangen is er niets dat het wegnemen van deze belemmering in de weg staat. Juist door het wegnemen van deze voorwaarde wordt de raadsbijeenkomst een plek waar politiek geïnteresseerde inwoners die zich hebben aangesloten bij een politieke partij of vereniging deelnemen aan het voorbereidende politieke werk. 

De suggestie van de fractie van de Christenunie om het lidmaatschap van een politieke partij of vereniging wel als voorwaarde te stellen, is volgens ons het onderzoeken waard. Daarom heeft Gemeentebelangen D66 gevraagd het voorstel in te trekken en de suggestie van CU te onderzoeken. 

Wordt vervolgt.