De kiezer heeft gekozen, Gemeentebelangen aan zet.

Persbericht d.d. 20 maart 2014

Na de verkiezingen van 19 maart is Gemeentebelangen Borger-Odoorn weer de grootste partij geworden. Het is politiek gebruikelijk dat de grootste partij het initiatief neemt om te komen tot de vorming van een coalitie voor de komende vier jaar.

Het is daarbij belangrijk recht te doen aan de verkiezingsuitslag. De kiezer kiest de gemeenteraad; diezelfde gemeenteraad moet wat ons betreft zijn agenda voor de komende raadsperiode vastleggen. Gemeentebelangen geeft hiertoe opdracht aan een verkenner van buitenaf. De opdracht houdt het volgende in: analyse van de verkiezingsuitslag en het opstellen van een agenda van de Raad. Deze agenda kan eventueel dienen als basis voor een collegeprogramma. De opdracht is gegeven aan de heer Douwe Oosterveen uit Zuidwolde. Hij zal op korte termijn gesprekken voeren met alle partijen. Het is de bedoeling dat hij zijn bevindingen in de eerste week van april in een openbare raadsvergadering ter bespreking aanbiedt aan de gemeenteraad.

Genoemd proces is geheel in handen van de heer Oosterveen als verkenner tot en met de genoemde openbare raadsvergadering.