Mulisch in vogelvlucht

Het was dertig oktober jongstleden tien jaar geleden dat de Nederlandse schrijver Harry Mulisch overleed. In de maand oktober is er een aantal boeken verschenen met betrekking tot of van de hand van Mulisch. Onder andere De Wondergrijsaard, portret van Harry…

Pegida, symptoom van een fenomeen

De storm is langzaam maar zeker weer gaan liggen, het aantal demonstraties nam zienderogen af. Maar de stormachtige opkomst van Pegida heeft zijn weerslag gehad en heeft de gemoederen lang bezig gehouden. De oproer rondom Pegida moet worden gezien als…