Borger-Odoorn sluit boekjaar 2020 positief af

Het College van Burgemeester en Wethouders sluit tevreden het boekjaar van 2020 af. Het positieve resultaat van € 1.296.000 is een mooie opsteker na een moeilijk jaar, vindt wethouder Niek Wind. Toch rekent hij zich niet rijk. De effecten van de coronacrisis, geven een vertekend beeld op de gemeentelijke begroting. “Een aantal uitgaven is vanwege corona uitgesteld, maar dit resultaat is een mooie opsteker. We kunnen gelukkig blijven investeren in onze prachtige gemeente.”.

De wethouder van Financiën heeft ook al een bestemming voor dit bedrag. “We voegen het toe aan de reserves voor 2021. Het Rijk heeft ons het afgelopen jaar financieel gecompenseerd voor o.a. gederfde toeristenbelasting. Maar 2020 is uiteindelijk een relatief goed jaar gebleken voor het toerisme in Borger-Odoorn. Hierdoor hebben we niet alle ontvangen coronasteun hoeven inzetten.”

Corona reservepot

De gemeente zal daarom een deel van het bedrag storten in een corona-reservepot. “We reserveren € 546.000 bedoeld om de samenleving, waar noodzakelijk, te helpen om uit deze crisis te komen. We willen ook direct een beroep doen op die pot. Daarom vragen we de raad om alvast € 100.000 uit deze reservepot te halen. Hiermee willen we de dorpshuizen financieel ondersteunen en financieren we de inzet van gastheren en gastvrouwen, die deze zomer als aanspreekpunt voor de toeristen in Borger fungeren.”

Jeugdzorg en WMO

Naast een aantal meevallers had de gemeente ook tegenvallers in 2020 te verwerken. De tekorten voor Jeugdzorg en WMO liepen op tot in totaal € 1,3 miljoen. Dit werd onder andere veroorzaakt door de vergrijzing en het door het Rijk ingevoerde abonnementstarief WMO. Dit is een vaste eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen. Zo is de huishoudelijke hulp fors duurder geworden, zonder dat daar een realistische compensatie vanuit het Rijk tegenover stond. Wethouder Albert Trip zegt te wachten op een realistische compensatie. Wel is hij blij dat het Rijk extra middelen heeft toegekend voor Jeugdzorg voor 2021. “Dat voorkomt in elk geval dat de tekorten voor 2021 oplopen.”

Op koers

Naast het financiële, positieve resultaat is het college trots op de ambtelijke organisatie. Ondanks de coronacrisis en het vele thuiswerken, kon een groot deel van de geplande activiteiten in 2020 doorgaan. “Daarin hulde aan onze medewerkers èn hun gezinnen”, zegt Wind nadrukkelijk. “Thuis werken vergt niet alleen iets van de medewerkers, maar ook van hun huisgenoten. En dat is beslist niet overal even makkelijk, vandaar dat ik dat toch even genoemd wil hebben.”

Laatste jaar

Het jaar 2021 zal in het teken staan van het verder afronden van het Bestuursprogramma 2018-2022. “We hebben als college de balans opgemaakt en leggen de focus op een aantal punten die we graag vóór maart 2022 willen afronden. Dan zijn er weer gemeentelijke verkiezingen. We zetten vol in op onze ambities voor wonen en duurzaamheid, want daar liggen grote maatschappelijke opgaven, uitdagingen en kansen voor onze gemeente. Dit alles doen we uiteraard aan de hand van de principes van Cittaslow; duurzaam en milieubewust.”

Investeringsplan voor de toekomst

Het college is van plan om een meerjareninvesteringsplan samen te stellen. Daarmee wil het college in beeld brengen welke grote investeringen er in de nabije toekomst gedaan moeten worden. Hierbij valt te denken aan o.a. (buiten)sportaccommodaties, huisvesting en onderwijshuisvesting in het bijzonder.

verwante teksten

De aanhouder wint

De aanhouder wint. Dat waren de eerste drie woorden die mij te binnen schoten toen ik wat ik vanmorgen ging…

Subsidie Frisse Start na Corona

Sportverenigingen, buurt- of dorpshuizen, scoutinggroepen, culturele organisatie en gezelligheidsverenigingen, kunnen vanaf 13 juli 2021 een subsidie aanvragen voor het organiseren…

Hammeersweg beste plek voor sportpark Odoorn

De beste plek voor een (her)nieuw(d) sportpark in Odoorn is de Hammeersweg in Odoorn, waar nu sportpark Harm Kuiper ligt.…

Jongerenraad BOEIEEE officieel benoemd

Op dinsdag 26 januari 2021 werd de allereerste jongerenraad van de gemeente Borger-Odoorn door het college van b en w…