Zwembaden – eerst zelfde vlieghoogte, dan gezamenlijke organisatie 

Zwembaden – eerst zelfde vlieghoogte, dan gezamenlijke organisatie 

 In de oriënterende raad van 20/04 wordt ons gevraagd in te stemmen met het nemen van een principebesluit om de 3 gemeentelijke openlucht zwembaden (Valthermond, Exloo en Nieuw-Buinen) onder te brengen in 1 organisatie. Daarbij wordt 2017 verder gebruikt om dit verder uit te werken in een bedrijfsplan om het daarna ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Hiervoor zal 54.000 euro beschikbaar gesteld worden en deze zal ten laste van de post beleidsintensivering gebracht worden.  De eerste indruk…

Lees Meer Lees Meer

Gemeentebelangen voorstander van een actieve doe-democratie!

Gemeentebelangen voorstander van een actieve doe-democratie!

  Om de vier jaar kiest u als inwoner van de gemeente Borger-Odoorn de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt besluiten over onder andere hoe het geld verdeeld wordt, hoe we omgaan met het onderhoud van groen en wegen en aan welke eisen verenigingen of initiatieven moeten voldoen om subsidie te kunnen krijgen. De samenstelling van de gemeenteraad gaat op basis van de uitgebrachte stemmen bij de verkiezingen. In een besluitvormende raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten. Iemand kan alleen…

Lees Meer Lees Meer

Gemeentebelangen betreurt beslissing van Minister Kamp

Gemeentebelangen betreurt beslissing van Minister Kamp

In de raadsvergadering van 19 januari j.l. werd de raad medegedeeld door Wethouder Freek Buijtelaar, dat Minister Henk Kamp de met meerderheid aangenomen motie in de Tweede Kamer om tot een bezinningsperiode, naast zich neerlegt. Deze bezinningsperiode was bedoeld, volgens de Tweede Kamer, om de minister meer gelegenheid te geven om zijn voorgenomen besluit tot plaatsen windparken in de Monden en Oostermoer te herzien. In het bijzonder om mogelijke alternatieven duidelijker in beeld te brengen. De wethouder gaf aan, hetgeen…

Lees Meer Lees Meer

Reisverslag van een vriendschap

Reisverslag van een vriendschap

Op de eerste verdieping aan de Leidsekade zag het grootste deel van zijn oeuvre het levenslicht. Daar, in zijn werkkamer, schreef Harry Mulisch werken als De aanslag, De ontdekking van de hemelen De procedure. De kamer zelf is ontegenzeggelijk Mulischiaans: alles in de kamer verwijst op enigerlei wijze naar het schrijverschap en het oeuvre. De schedel van Zeeger Vermeulen, een replica van de Steen van Rosetta, de werkbibliotheek met veel werken van Nietzsche, Goethe en Thomas Mann, de schetsen van Piranesi en natuurlijk…

Lees Meer Lees Meer

LAKS liegt

LAKS liegt

Of de afwezigheid van nuance in berichtgeving  “LAKS  doet mee aan verkiezingen”, zo viel gisteren te lezen bij de NOS en andere media. Met een uitgewerkt twintigpuntenplan wil laks de niet-kiesgerechtigden een stem geven. Afschaffing van de rekentoets en stimulering van brede brugklassen zijn twee punten op de lijst van LAKS. We zijn een dag verder en de berichtgeving blijkt gebaseerd op een door LAKS zelf ingezette hoax, een – zo kan nu al worden vastgesteld – geslaagde verkiezingsstunt. Geen…

Lees Meer Lees Meer